Lira koledowanie
Dyrektor GOK, Roman Zbróg (sam śpiewał) dziękuje chórowi za występ, a słuchaczom za cierpliwość i hojność.