Spotkanie opłatkowe emerytów
Spotkanie opłatkowe ryjewskich emerytów z nowym Proboszczem i władzami Ryjewa