Otwarcie Szopki
Szopka otwarta - wierni chcą zobaczyć, co tam zastaną, ale służba liturgiczna również.