Otwarcie Szopki
Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak wielk± Szopk±