Spotkanie opłatkowe Żywego Różańca
Pierwsze spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Żywego Różańca z nowym Proboszczem (druga od lewej - Zelatorka)