Szopka_osoby
Osoby i zwierzęta w szopce wyrzeĽbione przez skazanych z Zakładu Karnego w Sztumie