Szopka_wykonacy
Tablica informacyjna wykonana przez skazanych z Zakładu Karnego w Sztumie