Wigilia w WTZ
Po modlitwie i życzeniach czas na postne potrawy (od lewej: Skrabnik Stowarzyszenia, Prezes, Proboszcz i Wicewójt Gminy Ryjewo)