Wigilia w WTZ
Po modlitwie i życzeniach czas na postne potrawy i wymianę myśli