Wigilia w WTZ
Części modlitewnej przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Sękuła