Wigilia w WTZ
Takie spotkania to okazja, by dzielić się nie tylko opłatkiem, ale również uwagami i spostrzeżeniami