Modlitwa
gora Ryjewo
wybor
Kozal
O parafii
Aktualności
Ogłoszenia
Intencje
Intencje Papieskie
Kalendarz liturgiczny
Gazetka
Biuro
Caritas
Odnowa
Koło różańcowe
Rada parafialna
Galerie
Filipiny
Warto wiedzieć
Księga Gości
   

Rada parafialna
Linia

____Rada Parafialna przy Parafii Bł. Michała Kozala w każdą drugą niedzielę miesiąca zbiera ofiary na potrzeby parafialne, typu remonty, naprawy itp.

____Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którym dobro Parafii leży na sercu i_którym zależy, by w ich świątyni przebywało się bezpiecznie.
____W ich intencji odprawione będą cyklicznie msze św.

----- * -----

____Jak informował Ks. Proboszcz, otrzymaliśmy zgodę konserwatora zabytków w_Gdańsku na odbudowę zakrystii i przebudowę dotychczasowego stanu prezbiterium kościoła. 
____W_II_Niedziele Miesiąca zbierane będą ofiary przeznaczone na ten cel. Zachęcamy do szukania ludzi dobrej woli, sponsorów, którzy zechcieliby pomóc. W historii również budowano przepiękne świątynie, które powstawały dzięki fundatorom. Daj Boże, by znaleźli się także i dla naszego kościoła, aby stawał się coraz piękniejszy na Bożą chwałę i ku zbawieniu ludzi.
____Prosimy o_modlitwę o dotację czy darowiznę lub choćby o_codzienne "Zdrowaś Maryjo..."

____Ksiądz Proboszcz informuje, że eksperci, po przeprowadzonej konserwatorskiej ekspertyzie naszego kościoła stwierdzili, iż w pierwszej kolejności remontu wymaga wieża kościoła. Ta sprawa została doprowadzona do końca Zaplanowany remont dachu całego kościoła, polegający na wzmocnieniu konstrukcji dachu, wymianie poszycia oraz orynnowaniu i odprowadzeniu wody, został również zakończony sukcesem i bez długów. Odbudowa zakrystii kościoła w stanie surowym, zaplanowana na 2018 rok, też została doprowadzona do końca. Ocieplenie zakrystii, pokrycie dachu prezbiterium, dokonanie zmian w instalacji elektrycznej, odnowienie prezbiterium udało się nam wykonać w 2019 roku. Wybudowanie drugiej zakrystii w stanie surowym, odmalowane prezbiterium i_postawienie nowego ołtarza dokonano w 2020 r. Już w 2021 w ołtarzu głównym umieszczony został nowy obraz Bł. Michała Kozala i_nowe, większe tabernakulum. Na tym nie koniec, jeszcze sporo przed nami, dlatego prosimy, jak zwykle, o nieustającą modlitwę w tych intencjach, bo do dokończenia zaplanowanych pozostałych prac nadal potrzeba trochę wysiłku i ofiarności.

____Informujemy, że istnieje możliwość odpisania od dochodu przekazanych funduszy na remonty. Jedynym warunkiem jest przelew bądź wpłata na konto parafii, którego numer znaleźć można na dole tej strony lub w gazetce parafialnej. Wystarczy wpisać jako tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego.


 ----- * -----
 
____Pamiętając, że przed nami są stałe potrzeby napraw, którym musimy sprostać, dlatego konto remontowe jest ciągle aktualne i comiesięczne zbiórki w drugą niedzielę miesiąca, będą się odbywały nadal. Nr konta na dole strony.

----- * -----

 
____W ramach remontu uszczelniono okna witrażowe w kościele. Wykonana została na zamówienie nowa kotara przy wejściu z kruchty do kościoła, która dobrze spełnia swoje ocieplające zadanie. Przez kolejne miesiące zbieraliśmy fundusze na wykonanie prac związanych z_opierzeniem kościoła, tak aby zacinający deszcz nie niszczył ścian i_sufitu świątyni. Prace te są już zakończone. Wielkim kosztem wyremontowana została wieża kościoła, która groziła zawaleniem. Najtrudniejszą i najkosztowniejszą pracą okazało się wzmocnienie i_zmiana pokrycia dachowego nad nawą główną kościoła oraz orynnowanie dachu.
____Dokonano również ocieplenia i uszczelnienia sufitu kościoła, co poskutkowało odczuwalnym wzrostem temperatury w świątyni. Musimy jednak sami zadbać o to, by utrzymać jak najdłużej znośną temperaturę wewnątrz kościoła przez zamykanie drzwi wejściowych i przypominanie o tym innym.
____Wymieniono stare (50 letnie) urządzenia nagłośniające z całym towarzyszącym oprzyrządowaniem: wzmacniaczem, okablowaniem, mikrofonami, głośnikami i_organami kościelnymi, które wreszcie działają normalnie.
____Mamy nowe zakrystie i powiększoną przestrzeń prezbiterium, która zmienia się na naszych oczach, z nowym ołtarzem głównym, nowym obrazem bł. Michała Kozala i_nowym tabernakulum. I na tym nie koniec...

----- * -----

UWAGA! Apel do wszystkich. UWAGA!
   
Zostało zainstalowane ogrzewanie w kościele. Kościół jest również ocieplony izolacją termiczną, dlatego warto pomyśleć o tym, aby w porze zimowej wytworzone ciepło jak najdłużej zachować w świątyni, przez zamykanie drzwi i zasłanianie kotary przy drzwiach wejściowych w trakcie odprawianych nabożeństw, aby pobyt w ciepłej świątyni zbliżał nas jeszcze bardziej do miłosiernego Boga. Zadbajmy również o to, by było czym ogrzewać ten Boży Przybytek.
Pamiętajmy! Pomagając Kościołowi, pomagamy przede wszystkim sobie.


----- * -----
 
____Można również dokonywać wsparcia przez indywidualne wpłaty na konto parafialne: 68 8300 0009 0070 1587 2000 0010 z dopiskiem "Cele kultu religijnego".
 
   
Strona głównapowrót zaproszenie