Modlitwa
gora Ryjewo
wybor
Kozal
O parafii
Aktualności
Ogłoszenia
Intencje
Intencje Papieskie
Kalendarz liturgiczny
Gazetka
Biuro
Caritas
Odnowa
Koło różańcowe
Rada parafialna
Galerie
Filipiny
Warto wiedzieć
Księga Gości
   

Warto wiedzieć, warto zobaczyć, warto przeżyć...
Linia

   
POWOŁANY (CALLED) 2022 - FILM NA CZASY OSTATECZNE
   
Linia

   

GODZINA  ŁASKI

   
Linia
Msza Święta z okazji 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu
26.08.2017 r.

----- * -----
Koncert z okazji 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu


linia
Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15.08.2017
Suma Pontyfikalna


linia
Wielka Pokuta ϯ Jasna Góra
15 października 2016

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.
 
EcceHomo
_____Czy przyszło Ci na myśl, aby modlić się za swój kraj? Czy prosiłeś kiedyś Boga o wsparcie dla swojej Ojczyzny? Teraz możemy zrobić to wspólnie na Jasnej Górze!
Podejmijmy modlitwę przebłagania
- przez wstawiennictwo wszystkich chórów i mocy anielskich, wszystkich polskich świętych oraz dusze naszych rodaków w czyśćcu cierpiących. Wezwij na pomoc Naszą Królową - Maryję! Przyjedź na Jasną Górę w sobotę, 15 października.
Trwa walka cywilizacji życia z cywilizacją śmierci.
_____Potrzebujemy interwencji Boga w poważnych problemach, których sami nie rozwiążemy. Polski naród jest podzielony. Coraz więcej w nas zniechęcenia, złości, zawiści, zazdrości i_nieczystości. Coraz więcej rodzin jest poranionych. Wzrasta liczba rozwodów. Wielu ludzi żyje w_lęku, depresji, niepewności. Są to skutki grzechów, które popełniliśmy my i nasi przodkowie.

_____To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni. 
_____Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i_całego swiata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

_____Zaproś najbliższych, znajomych, niech to będzie wyjątkowy czas dla każdego z Nas.
_____W przypadku wspólnot, zorganizowanych grup prosimy o kontakt mailowy.
_____Zaczynamy 15 października o godzinie 11:00 pod murami Jasnej Góry na Błoniach. Msza Święta będzie celebrowana na ołtarzu polowym.
_____11:00 - 13:30 - dwie konferencje ojców Antonello i Henrique
_____13:30 - 15:00 - przerwa na obiad 
_____15:00 - 16:30 - koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa.
_____16:30 - 18:00 - Msza Święta
_____18:00 - 20:00 - część pokutna ze świadectwami modlitwą i adoracją
_____20:00 - 21:00 - czuwanie pokutne
_____Wielka Pokuta to jakby wołanie Jonasza „Jeszcze 40 dni, a Rok Miłosierdzia będzie zakończony!”. Dlatego nie chcemy już dłużej czekać tylko od zaraz zacząć szturmować niebo i_zaprosić Was do nieustającej modlitwy przebłagalnej ,,Jerycho Narodu Polskiego”, która będzie trwać aż do uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla.

Retransmisja z wydarzeń popołudniowych i wieczornych
_____Patronat duchowy wydarzenia: Teresa Wielka,  błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Święty Maksymilian Kolbe, Święty Wojciech, Święty Jan Paweł II, Święta Siostra Faustyna, sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Święty Stanisław Papczyński,  Święty Andrzej Bobola, Święty biskup Stanisław,  Święta królowa Jadwiga.

Link do strony Wielka Pokuta

Zaproszenia - wideoWarto również obejrzeć i posłuchać świadectwlinia
   
GENDER


Według wikipedii - oficjalnie:
_____Gender (ang. gender, czyt. dżender – płeć, rodzaj gramatyczny), inne określenia to: płeć kulturowa, płeć społeczna, społeczno-kulturowa tożsamość płciowa – suma cech, zachowań, stereotypów i ról płciowych przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach danej kultury w drodze socjalizacji, nie wynikających bezpośrednio z_biologicznych różnic w budowie ciała pomiędzy płciami, czyli dymorfizmu płciowego. Gender, czyli kulturowy komponent tożsamości płciowej, przekazywany jest poszczególnym jednostkom w sposób performatywny, czyli poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci. Na płeć społeczną składać się może np. sposób ubierania się, sposób zachowania, oczekiwane funkcje w ramach społeczeństwa, sprawowana władza itp. Gender odróżnia się tym od płci biologicznej (ang. sex), czyli sumy cech fizycznych i zachowań seksualnych wynikających z odmiennych funkcji i_ról obu płci w procesie rozmnażania płciowego.
_____Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i_kobiet. (Czy słusznie?)
_____Studia wyższe i badania naukowe nad społeczno-kulturową tożsamością płciową prowadzi się na kierunku gender studies. Kierunek ten powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Obecnie można go odnaleźć również na uczelniach w Polsce. (Czy jest to rzeczywiście komukolwiek potrzebne?)

_____Tyle pokrótce z wikipedii na temat gender. Czy naukowo da się usprawiedliwić gender? Próbowano już tych sztuczek z socjalizmem, tzw. naukowym i okazało się, że to taka sama utopia, jak te tzw, utopijne socjalizmy.
 
_____Ostatnio zagadnieniem tym zajął się norweski komik Harald Eia, który bardzo serio potraktował tę tematykę, demaskując przy okazji ideologię gender. W efekcie zamknięto Instytut Gender Studies na Uniwersytecie w Oslo. Czy u nas stanie się podobnie?
Warto obejrzeć ten materiał, aby zdać sobie sprawę, czym zajmują się i jak wydają nasze pieniądze tzw. naukowcy.
_____Oto materiał opublikowany przez norweskiego komika:_____Jeżeli ktoś nadal jeszcze będzie ten temat traktował poważnie, to znaczy, że nie jest w stanie pojąć prawdy i będzie udawał nawet przed samym sobą, że cokolwiek zrozumiał, pozostając totalnym ignorantem w tej dziedzinie. Tzw. prawda o gender została obalona, a podstawy jej autorytatywnie podważone.
_____Film dedykuję zwłaszcza tym, którzy tak bardzo oburzali się na list wystosowany przez polski episkopat do wiernych na temat ideologii gender i jej szkodliwości.
_____I to m.in. warto wiedzieć.
   
Na górę góra
 
Strona głównapowrót zaproszenie