Modlitwa
gora Ryjewo
wybor
Kozal
O parafii
Aktualności
Ogłoszenia
Intencje
Intencje Papieskie
Kalendarz liturgiczny
Gazetka
Biuro
Caritas
Odnowa
Koło różańcowe
Rada parafialna
Galerie
Filipiny
Warto wiedzieć
Księga Gości
   
Królowa Pokoju Odnowa w Duchu Świętym  Duch
Królowa Pokoju
Linia
    

XXIV Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

Retransmisje czuwania na Jasnej Górze Odnowy w Duchu Świętym
25.09.2021 r.

linia

XXIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

linia
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną modlić się Słowem Bożym i w ten sposób poznawać, odkrywać Boga i zarazem pogłębiać swoją z Nim więź, na modlitewne spotkanie z Pismem Świętym w każdą środę po wieczornej Mszy Św. w_sali na plebanii.

linia

Wielkanoc
Życzenia od Wspólnoty

linia

Boże Narodzenie
Życzenia od Wspólnoty Królowa Pokoju
(Otwórz klikając)
   

W początkach XX wieku, w różnych miejscach świata w kościołach chrześcijańskich ujawniło się ożywienie darów charyzmatycznych wywołanych chrztem w Duchu Świętym. W roku 1963 Sobór Watykański II podjął temat Ducha Świętego i Jego darów wpływających na prowadzenie i uświęcenie Kościoła. Pierwsze spektakularne doświadczenie wylania Ducha Świętego miało miejsce od 17-19 lutego 1967 r. w czasie spotkań rozważania Pisma Świętego i modlitwy w USA. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty. W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. W roku 1976 zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne, a 20 lat później na coroczne czuwanie do Częstochowy przyjechało około 200 tyś. sympatyków ruchu. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w odróżnieniu od innych ruchów w Kościele nie ma jednego założyciela, nie ma też listy członków. Gromadzi na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych od kilku do kilkuset członków w każdej grupie. Jako Ruch Charyzmatyczny koordynowani jesteśmy przez biuro w Rzymie od 1976 r., które obecnie podlega pod Papieską Radę do Spraw Świeckich, a w kraju zrzeszeni jesteśmy w federacji „Wieczernik” w_Magdalence koło Warszawy.

W 1998 r. kilka osób z naszej parafii, wcześniej będących w grupach synodalnych przy biskupie Józefie Wysockim, skorzystało z rekolekcji REO dla Odnowy w Duchu Świętym w Sztumie. Zapragnęli oni jakiejkolwiek wspólnoty katolickiej w swojej parafii. Na list z prośbą o powołanie wspólnoty przykościelnej, ksiądz Henryk Bogusz odpowiedział, że ma to być Odnowa w Duchu Świętym. Dnia 11_kwietnia 1999 r. rozpoczęły się rekolekcje REO czyli cykl nauk ewangelizacyjnych. Poprowadził je ks. Tomasz Gańko wraz z_liderem grupy sztumskiej Michałem Nowakiem, obecnie zakonnikiem franciszkańskim, nadal zaangażowanym w Ruchu Charyzmatycznym. Pierwsze rekolekcje ukończyły 23_osoby. W kronice widnieje zapis: „Poznaliśmy, co to znaczy być kochanym przez Boga”. Nasza grupa przyjęła, po rozeznaniu i_modlitwie, nazwę „Królowa Pokoju”.

W tymże roku, tj. 1999 wraz z małżonką uczestniczyliśmy w REO. Wreszcie sięgnąłem po Biblię, którą dostaliśmy z Jolą w prezencie ślubnym, a każde słowo Pisma Świętego docierało do nas w nowy sposób, bardzo osobiście, niby list od Boga. Wypełniały się słowa proroctwa w naszym życiu. Mamy silne poczucie wspólnoty, że to my wraz z kapłanem stanowimy Kościół, a Jezus Chrystus jest naszym Panem i_przenika wszystkie sfery naszego życia. Jezus ze swoim słowem wchodził w nasze życie rodzinne, także siłą rzeczy nasze dzieci nasiąkały wartościami, które wypływają z ewangelii. Jako wspólnota pamiętam, że zawsze modliliśmy się wstawienniczo za dzieci pierwszokomunijne i_bierzmowanych. Teraz, gdy widzę te same osoby, jak przyprowadzają swoje pociechy do błogosławieństwa, to czyż nie jest piękne działanie Ducha Świętego - poczucie jedności na eucharystii? 

Spotkania modlitewne w naszej parafii odbywają się w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej czyli około 18:40. Uczestniczyć w spotkaniach może każdy, choćby z ciekawości. Obecnie podczas każdego spotkania ksiądz Krzysztof mówi krótką naukę do Słowa Bożego. Myślę, że ułatwia to zajrzenie głębiej w_swoje serce. Formujemy się również przez rekolekcje wyjazdowe, ujęte w czasopiśmie „Miriam” z_Dobrego Miasta www.warmia.odnowa.org., które nieraz są wyłożone w kruchcie kościoła. W połowie maja regularnie uczestniczymy w czuwaniu modlitewnym w Częstochowie jak i też w_osobnych spotkaniach w naszej Diecezji Elbląskiej. Korzystamy również ze Mszy Świętych z_modlitwą o_uzdrowienie. Z czasem powoli każdy z nas odrzuca swoje wyobrażenie o całym Kościele i_innym człowieku, a zaczyna przyjmować bliźniego takim jakim jest. Czasami się pytam: „Panie Boże, czego chcesz mnie przez te wydarzenie życia nauczyć, bo tak mało jeszcze jestem w stanie przyjąć”.

                                                                     Zbyszek - lider  wspólnoty "Królowa Pokoju"

linia

   
Dzień Skupienia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w naszej Parafii

Dzięki woli Ducha Świętego  i pragnieniu ks. Krzyśka Sękuły dnia 16.11.2013 r. odbył się w naszej parafii Bł. Michała Kozala  Dzień Skupienia w którym uczestniczyły trzy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym- „Michała Archanioła” ze Sztumu, „Exodus” z Kwidzyna, ryjewska wspólnota „Królowa Pokoju” oraz Wszyscy dla których ten dzień był ważny.           

Przygotowania do przeżycia Dnia Skupienia nasza wspólnota „Królowa Pokoju” podjęła wcześniej (13.11.2013 r.), trwając i modląc się w tej intencji o potrzebne łaski przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.           

Sam dzień rozpoczął się od wielbienia Boga pieśnią i słowem. Odczułam to jako czas silnego poczucia jedności  ze wszystkimi osobami na modlitwie.

Słuchając katechezy wygłoszonej przez ks. Przemka Dembskiego szczególnie poruszyło moje serce i_skłoniło do refleksji zawarte w niej pytanie: -„Na ile ja zaufałam Bogu?” oraz słowa  „Jezus uwierzył we mnie”.

Potem spotkaliśmy się w salce parafialnej na słodkim poczęstunku, która mimo ograniczonych przestrzeni zdołała nas jakoś wszystkich pomieścić .Cieszę się i dziękuję Panu Bogu  za ten czas dzielenia się sobą i radością ze wszystkimi zgromadzonymi tam osobami.

Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu mogłam się wyciszyć , na nowo rozważać   usłyszane w wygłoszonej konferencji słowa i powierzać swoje sprawy Panu Bogu oraz skorzystać z Sakramentu Pokuty i_Pojednania.

Uwieńczeniem tego dnia była uroczysta Eucharystia na której dziękowałam Panu Jezusowi, że traktuje mnie jak kogoś wyjątkowego.

Swoją wiarę buduję na tym, że Jezus uwierzył we mnie.

                                                                                                               Jola

linia

Ważne linki:    http://www.elblag.odnowa.org
www.warmia.odnowa.org

Na górę góra

Strona głównapowrót zaproszenie