Modlitwa
gora Ryjewo
wybor
Kozal
O parafii
Aktualności
Ogłoszenia
Intencje
Intencje Papieskie
Kalendarz liturgiczny
Gazetka
Biuro
Caritas
Odnowa
Koło różańcowe
Rada parafialna
Galeria
Filipiny
Warto wiedzieć
Księga Gości
   

Dofinansowanie
Linia
   
   
Dofinansowanie
      

PLEBANIA  RYJEWO

  • MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA A MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLAICZNEJ NA POTRZEBY PLEBANII I KOŚCIOŁA

  • Koszt kwalifikowany - 111 900 zł.

  • Kwota i forma dofinansowania : DOTACJA - 110 710 zł. (90% kosztów kwalifikowanych)

  • INWESTYCJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA W 90% PRZEZ WFOŚiGW W GDAŃSKU W FORMIE DOTACJI

  • Opis zadania: Zadanie polegało na demontażu dwóch nieefektywnych źródeł ciepła: 1-kotła na węgiel ogrzewającego budynek plebanii oraz 2-kotła na olej opałowy ogrzewającego budynek kościoła. Następnie zostało zakupione i_zamontowane nowe źródło ciepła POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA o mocy 12 kW, które nie emituje żadnych spalin ani innych szkodliwych dla środowiska substancji. Dzięki zamontowaniu bufora pompa jest w stanie ogrzać zarówno budynek plebanii jak również budynek kościoła. Dla zabezpieczenia ekonomicznego zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła została zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW. Dzięki temu prąd wyprodukowany przez instalację zabezpieczy zapotrzebowanie na energię pompy ciepła. Dzięki zrealizowanej inwestycji został osiągnięty efekt ekologiczny w formie uniknięcia emisji CO₂ przez instalację fotowoltaiczną o wielkości 4,942 Mg/rok oraz przez pompę ciepła obniżenie emisji CO₂ o 10,55 Mg/rok.

  • Aktywny odnośnik do strony WFOŚiGW: www.wfos.gdansk.pl 
   
WFOŚiGW Gdańsk
   
Powrót
Powrót
  
Strona głównapowrót zaproszenie