Modlitwa
gora Ryjewo
wybor
Kozal
O parafii
Aktualności
Ogłoszenia
Intencje
Intencje Papieskie
Kalendarz liturgiczny
Gazetka
Biuro
Caritas
Odnowa
Koło różańcowe
Rada parafialna
Galeria
Filipiny
Warto wiedzieć
Księga Gości


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
linia
   
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
to najlepszy czas na 
dokonanie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 
Miłosierny
   
Matka_Adopcja

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. 

Pierwszy ośrodek adopcji duchowej w Polsce powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie.

Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. 

Jeśli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni, adopcję o ten czas należy przedłużyć. Jeśli nie odmawialiśmy modlitw przez czas dłuższy (np. tydzień) - konieczne jest ponowienie duchowej adopcji. Do tych modlitw można dołączyć dowolnie wybrane postanowienia, które nie są jednak obowiązkowe.

Te postanowienia to np.: częsta spowiedź i Komunia Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Św., post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy itp.

Nie należy przedsiębrać postanowień, których realizacja może okazać się nierealna. Duchową adopcję może podejmować każdy z wyjątkiem dzieci, które mogą to czynić tylko pod opieką i  kierunkiem rodziców.

W powyższy sposób można adoptować tylko jedno dziecko każdorazowo. Nie wiemy kim jest adoptowane przez nas dziecko, choć w Niebie z pewnością je poznamy. Teraz to jednak Bóg wybiera płeć, rasę, narodowość dziecka mając z pewnością na uwadze to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku i nasze - w tym względzie - możliwości i_chęci. Po zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego a_zarazem Dzień Świętości Życia, obchodzone jest 25. marca. W_tym dniu każdy może podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, jeżeli wyrazi taką wolę. Jest jednak wyjście dla tych, którzy tego dnia nie mogą tego zrobić. Składając przyrzeczenie przed Krzyżem (najlepiej w_kościele), można dokonać Duchowej Adopcji w_dowolnym czasie, byleby zobowiązanie dotyczyło okresu 9 pełnych miesięcy.


-----------*-----------

    Treść przyrzeczenia:

 "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie".
"Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
ja __________________________, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia 25.03.2023 r. biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy,
każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:
- jedna tajemnica Różańca;
- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię;
- ewentualne dobrowolne postanowienie(a):
______________________"
 

    Modlitwa codzienna:

         Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z_miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Toba po urodzeniu, proszę Cię w  intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

-----------*-----------

    Po wypełnieniu tych postanowień, po dziewięciu miesiącach, możemy mieć pewność, że przyczyniliśmy się do uratowania jednego, konkretnego człowieka.


linia
   
Co się stanie,
gdy zabraknie Duchowych Rodziców Adopcyjnych?
Stanie się to, co niżej, a czemu można było zapobiec.

1 2
3 4
5
6 7
8 Tragedią jest, że to żywi, którym pozwolono się urodzić chcą decydować o życiu lub nie Nienarodzonych.
Czy uważasz, że to sprawiedliwe?
 
Powrót powrót
     
Strona głównapowrót zaproszenie